Tietoa meistä

Tieto-ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi

Datanomi pitää kunnossa tietojärjestelmiä, osallistuu käyttäjien koulutukseen, myy ja markkinoi alan tuotteita. Ammatissa tarvitaan hyvää teknistä osaamista, palveluhenkisyyttä ja yhteistyötaitoja. Datanomeja työskentelee tietotekniikka-alan yrityksissä, jotka tekevät ohjelmistoja, tarjoavat tietotekniikan käyttämiseen liittyviä palveluja ja konsultointia, tietokantapalveluita sekä sisällön tuotantoa.

Data2019C on 2.9.2019 aloittanut ryhmä! Jatkokoulutus mahdollisuuksia?
ICT-ala tarvitsee tekijänsä. ICT:tä tarvitaan jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. Kyberturvallisuus on entistä enemmän läsnä, mitä enemmän digitaalisuus etenee. Laitteiden älykkyys lisääntyy, IoT ei ole enää hypeä vaan todellisuutta. Ohjelmointitaitoisten kysyntä kasvaa koko ajan, niin perinteisen sovellusohjelmoinnin kuin peliohjelmoinninkin osalta. Alalle tarvitaan monipuolisia ammattilaisia, jotka pitävät yllä osaamistaan jatkuvasti kehittyvällä alalla. Valmistuttuasi voit työllistyä hyvin monenlaisiin esimies-, asiantuntija-, tuotanto- ja palvelutehtäviin sekä yritysmaailmassa että julkisella sektorilla. Xamkissa ICT-alan koulutuksia on neljä ja voit valmistua insinööriksi (AMK) tai tradenomiksi (AMK)

Tulevaisuuden suunnitelmat?

Tutustu koulutuksiin! Tieto- ja viestintätekniikan osaajille on kysyntää Digitalisaation myötä alan osaajia tarvitaan kaikkialla! Monet laitteet, kuten kodinkoneet ja erilaiset viihdepalvelut, hyödyntävät internetiä. Perinteisiä, fyysisiä palvelupisteitä pankeissa, vakuutuslaitoksissa ja julkisissa virastoissa on korvattu erilaisilla verkkopalveluilla. Sähköiset palvelut tuotetaan pilvipalveluna konesaleissa, jossa suuret datamäärät analysoidaan. Teko- ja keinoäly suosittelee kuluttajalle, mitä palveluita, kappaleita tai tuotteita hänen tulisi seuraavaksi nauttia. Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee uusia osaajia, jotka pystyvät soveltamaan uusia tekniikoita eri innovaatioihin. Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta saat hyvät tekniset valmiudet toimia muuttuvassa yhteiskunnassa sekä kansainvälisessä ympäristössä. Opiskele ensin perusteet ja erikoistu sitten itseäsi kiinnostavaan aiheeseen Opi ensin tieto- ja viestintätekniikan perusteet, erikoistu sitten ohjelmointiin ja ohjelmistokehitykseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations). Opiskelet teknisten aiheiden lisäksi suullista ja kirjallista viestintää sekä projektimuotoista toimintatapaa, jossa projektin osapuolten kommunikaatio ja yhteistyö on tärkeässä roolissa. 1. ja 2. vuosi: perusteista kohti valintoja Aloitat tieto- ja viestintätekniikan perusopinnoilla (TTV Yhteiset) ja JAMKin yhteisillä opinnoilla. Opiskelet matemaattisluonnontieteellisia aineita, kuten matematiikkaa ja fysiikkaa, jotka antavat valmiudet opiskella tutkintoon liittyviä ammattiopintoja. Ammatillisissa perusopinnoissa perehdyt ohjelmointiin, algoritmiseen aajtteluun, web-tekniikoihin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, kyberturvallisuuteen ja käyttöjärjestelmiin. Näitä tietoja sovelletaan käytännön projekteissa. Saat käsityksen alasta ja osaat valita itsellesi sopivat valinnaiset moduulit. 3. vuonna kehität osaamistasi itse valitsemiesi aiheiden parissa Valitset kaksi moduulia, joista toinen voi olla myös muista tutkinto-ohjelmista tai esimerkiksi Edufutura -tarjonnasta oleva kokonaisuus. Näin voit laajentaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistasi halutessasi muiden alojen osaamisella. Vaihtoehtoisesti voit ottaa toisen tieto- ja viestintätekniikan moduulin. 4. vuosi harjoittelussa ja opinnäytetyötä tehden Neljäntenä vuonna on harjoittelu ja opinnäytetyö, joilla pääset osoittamaan kykysi toimia insinöörin työtehtävissä valmistumisen jälkeen.

Tilaa uutiskirjeemme

It-Velhot web design, copyright © 2020 by Raimo Jämsén Data2019C

Previous and Next Buttons

Vuoret